Základy fundamentálnej analýzy

Fundamentálna analýza, či už forexová alebo akákoľvek iná vychádza z analyzovania ekonomických údajov o krajine či firme. Následne sa snaží nájsť odpovede na to aký vplyv bude mať konkrétny ukazovateľ.

Stav ekonomiky a následne aj hodnotu menového kurzu ovplyvňuje viacero faktorov. Spomedzi najdôležitejších faktorov by sme mohli spomenúť menovú politiku centrálnej banky , stav nezamestnanosti, inflácie, či hrubý domáci produkt.

Prehľad aktuálnych ekonomických udalostí, ktoré ovplyvňujú dianie na forexovom trhu nájdete na našej stránke v časti Ekonomický kalendár.

 

Inflácia sa ekonomicky definuje ako rast cenovej hladiny. Americký ekonóm Milton Friedman tvrdí, že inflácia je výlučne peňažným javom a jej výška závisí najmä od množstva nových peňazí v obehu (menového rastu). Existujú aj iné názory na to, čo spôsobuje infláciu ..

 

Ukazovatele zamestnanosti odrážajú celkové zdravie ekonomiky. Pre pochopenie fungovania ekonomiky je dôležité vedieť, koľko pracovných miest sa vytvára a koľko ruší, aké percento ...