Technická analýza

Technická analýza sa zaoberá štúdiom grafov za účelom predikcie budúceho pohybu ceny. Pri tejto analýze využívame najmä čiary, indikátory, obrazce, prípadne sviečky. Za najdôležitejšie sa všeobecne v technickej analýze považuje hľadať, nájsť a obchodovať trend. My však máme istú predstavu o tom čo je najdôležitejšie pre tradera. Trader si musí v prvom rade odpovedať na 3 otázky:

  • Kedy, na akej úrovni vstúpim do obchodu?
  • Kam umiestnim svoj TP (take profit)?
  • Kam umiestnim svoj SL (stop loss)?

Technická analýza dokáže odpovedať na tieto otázky pomocou rôznych analytických nástrojov ako sú indikátory, fibonacciho úrovne, čiary a obrazce či formácie. V tejto sekcii Ako obchodovať na burze a v časti o technickej analýze Vám poskytujeme pokročilé vzdelanie v tomto obore.

Naučte sa spolu s nami:

 

Nájdenie trendu pri technickej analýze nám pomôže odpoveď na 3 otázky, ktoré musíme zodpovedať pred vstupom na trh a otvorením novej pozície.

 

Aké poznáme grafy? Základné typy grafov sú čiarový, stĺpcový a sviečkový. Teraz si ich popíšeme a vysvetlíme čo zobrazujú.

Úlohou grafu je zobraziť cenu. Podľa štýlu a typu ako ju zobrazujú a aké informácie o cene uchovávajú majú jednotlivé grafy svoje výhody aj nevýhody.

 

Technické indikátory sú matematické vzorce, ktoré nám pomáhajú určovať vstupy a výstupy z našich pozícií.

 

Čo sú to technické formácie? Technické formácie sú akési obrazce, ktoré môžeme sledovať a hľadať v sviečkovom grafe, pričom nám ponúkajú väčšiu pravdepodobnosť úspechu nášho obchodu. Formácie rozdeľujeme do dvoch kategórií.

 

Fibonacci bol známy taliansky matematik s vlastným menom Leonardo Pisano. Známym sa stal vďaka svojej postupnosti, ktorá sa dnes nazýva Fibonacciho postupnosť.

Čísla z Fibonacciho postupnosti sa nazývajú Fibonacciho čísla. Význam týchto čísiel je v ich pomere, ktorý sa označuje aj ako zlatý rez. Fibonacciho úrovňe sú rovnako ako zlatý rez podiely čísiel z Fibonacciho postupnosti. Fibonacciho nástroje v grafoch využívajú práve fibonacciho úrovne.