Ján Dvořák: Zlato a blížící se dvojí cena

Podle mě budeme v blízké budoucnosti svědky situace, kdy se začnou zveřejňovat dvoje ceny zlata. Jedna cena bude pocházet z derivátových obchodů, druhá cena pak z obchodů s fyzickým zlatem.

O souboji těchto dvou trhů jsem psal nedávno. Globálně zveřejňovaná cena zlata dosud pochází z trhu s papírovým zlatem. Cena obchodů s fyzickým zlatem není nikde zveřejňována. Automaticky se předpokládá, že je shodná. V minulosti tomu tak bylo, nyní se ukazuje, že to již nemusí platit.

O tom, že cena „papírového“ a fyzického zlata se odlišují, svědčí nedávné oznámení ABN AMRO, že nebude nadále držitelům certifikátů na zlato vyplácet tyto certifikáty ve fyzických kovech, jak bylo sjednáno, ale v hotovosti za využití spotového kurzu.

Proč banka tratí důvěryhodnost porušením svých závazků? Proč prostě nenakoupí fyzické zlato a nedodá je klientům? Jedině proto, že by na tom výrazně tratila, ztráta pár dolarů by jí za to podle mě nestála. To znamená, že cena fyzického kovu je významně vyšší nežli cena papírového zlata a že nejde o zanedbatelné množství. O kolik uncí a dolarů jde, to je nyní otázkou.

Pokud nebude možné získat zlato nakoupené na „papírovém“ trhu – např. nakoupené přes futures kontrakty – ve fyzické podobě (viz oznámení ABN), nebude mezi mezi „papírovým“ a fyzickým zlatem bude realizovatelná arbitráž, která by ceny na obou trzích srovnala.

Dvojí cena zlata se blíží. O tom, jak velký rozdíl mezi cenami bude, můžeme dnes jen spekulovat.

Jak rychle k tomu dojde, nám napoví další vývoj zásob COMEXu.

Prozíraví investoři začínají požadovat dodání svého zlata nakoupeného za ceny „papírového“ zlata do svého držení, přestávají se spoléhat na úschovu zlata u někoho jiného.

Možná právě proto vybrali klienti  z COMEXu za první čtvrtletí přes 2 milióny uncí zlata (přibližně čtvrtinu “eligible” zásob COMEXu). Velikost těchto zásob se dostala na úroveň roku 2009. Graf vývoje zásob zlata na COMEXu je zde:

Typy zásob na grafu:

  • Registered… zásoby COMEXu, které může COMEX využít pro vypořádání futures kontraktů v případě požadavku na fyzické plnění (např. v podobných případech jako u ABN). Stav na konci března – 3 mil uncí.
  • Eligiblede facto alokované zlato.  Tedy zlato, které má investor nakoupeno a pouze uloženo za poplatek ve skladech COMEXu. Klient může kdykoliv požádat o jeho dodání.  Přesně toto zlato bylo v průběhu prvního čtvrtletí z COMEXu staženo. Stav na konci března – 6,3 mil uncí.

Podobné výběry alokovaného zlata zažila před pár dny i banka JP Morgan, kdy objemu u ní uloženého zlata klesl během jednoho dne ze 400 na 142 tis uncí.

 Sledujme vývoj zásob zlata i nadále, dvojí cena zlata není nijak daleko.

Autor: 
Ján Dvořák