Akcie - všetko čo by ste mali vedieť o akciách

AKCIA, alebo cenný papier, je podiel na majetku obchodovanej spoločnosti. Každá spoločnosť emituje obmedzené množstvo akcií v snahe rozšíriť investičný kapitál spoločnosti. Preto ak investor vlastní napr. 1 akciu z 5000 emitovaných, vlastní 0,02% danej spoločnosti a získava právo na podiel zo zisku spoločnosti. Zároveň môže hlasovať o dianí vo firme. O zásadných veciach rozhodujú majoritní akcionári, ktorí vlastnia väčšie, prípadne nadpolovičné množstvo emitovaných akcií.

Akcie však nie sú len prostriedkom investovania, za posledné obdobie sa stali aj obľúbeným inštrumentom špekulatívneho obchodovania. V prípade, že s akciami obchodujeme prostredníctvom mimoburzových kontraktov CFD, v skutočnosti ich nevlastníme a teda sa nestávame akcionármi danej firmy. Obchodovanie derivátov ako CFD a ETF nám umožňuje akcie nie len nakupovať, ale aj predávať. Dlhodobí investori využívajú najmä obchodovanie akcií prostredníctvom ETF kontraktov. Medzi komerčne najobchodovanejšie akcie v súčasnosti patria akcie veľkých spoločností ako Apple alebo Google. Obľúbenou formou obchodovania s akciami je obchod s indexmi, ktoré zahŕňajú akcie niekoľkých firiem, väčšinou z rovnakého, alebo podobného odvetvia.

Akciový index S&P500

Americký index S&P500 je zložený z akcií 500 spoločností, ktoré sú obchodovateľné na americkej burze. Sú sem zaradené akcie spoločností ako sú Berkshire Hathaway, Apple, či McDonalds.