Komodity - všetko čo by ste mali vedieť o komoditách

Pojem KOMODITY môžeme chápať ako suroviny, poľnohospodárske produkty alebo aj drahé kovy. Komodity sa dlho považovali za aktívum, ktoré nie je vhodné na dlhodobé investície, pretože ich cena v 20. storočí klesala. S príchodom nového storočia sa to však zmenilo a so stúpajúcimi cenami komodít ako zlato či ropa, sa komodity stali obľúbeným artiklom nie len na špekulatívne obchodovanie, ale aj na dlhodobé investovanie. Trh s komoditami je oproti ostatným finančným trhom pomerne malý, vzhľadom na stúpajúci dopyt a čoraz obmedzenejšie zdroje však pred sebou má veľkú budúcnosť.

Komodity rozdeľujeme na:

  1. poľnohospodárske komodity
  2. energetické komodity
  3. drahé kovy

Medzi komodity tak patria investičné nástroje akými sú ropa, zlato, zemiaky, kukurica, platina, drevo a mnohé iné.

Komodity sa začali obchodovať na burzách ako futures kontrakty (zmluva o budúcej kúpe komodít za vopred danú cenu). Na burze sa tak komodity obchodujú dodnes. Obchodovanie niektorých komodít ako zlato či ropa je však dosť drahé, preto mnohí brokeri umožňujú obchodovanie komodít aj mimoburzovo prostredníctvom kontraktov CFD s pákovým efektom. Pri dlhodobejších investíciách sa však odporúča komodity obchodovať ako ETF (Exchange Traded Funds – obchodovanie bez páky, alebo s veľmi malou pákou).

Špecifiká jednotlivých spôsobov obchodovania komodít:

  • Futures - predávajúci kontraktu očakáva pokles ceny a nakupujúci jej rast. Vyrovnanie kontraktu prebieha v presne stanovený dátum. Keďže obchodovanie komodít v menšom meradle prebieha prostredníctvom brokera, väčšina obchodov prebieha bez dodania tovaru, iba finančným vyrovnaním zisku/straty. Obchodovanie Futures je kapitálovo náročné, preto menší obchodníci uprednostňujú obchodovanie komodít prostredníctvom kontraktov CFD.
  • CFD – rozdielové kontrakty odvodzujú svoju cenu od ceny futures. Väčšinou sa využíva systém spotového obchodovania komodít (cena komodít sa odvíja od diskontnej ceny futures pre daný deň). Nevýhodou tohto systému je, že broker si účtuje úroky. Veľkou výhodou však ostáva nízky nominálny kontrakt, ktorý je väčšinou len zlomkom kontraktu futures.
  • ETF – tento spôsob obchodovania komodít odstraňuje základný problém futures, a to že každý futures kontrakt raz expiruje. ETF fondy umožňujú dlhodobé investovanie do komodít bez nutnosti rolovania obchodu do ďalšieho mesiaca.