Forexové stratégie


Pod stratégiou rozumieme systém, ktorý predstavuje spôsob prípravy a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ. Existujú dve základné investičné alebo forexové stratégie. Sú nimi špekulácia na rast ceny a špekulácia na pokles ceny.

  • Špekulácia na rast ceny - LONG pozícia

Stratégia obchodovať na rast ceny je najpoužívanejšia a väčšina investorov volí práve ju. Stratégia spočíva v tom, že nakupujete finančné nástroje v domnienke, že ich po určitom čase predáte drahšie. Rozdiel medzi cenou nákupu a cenou predaja predstavuje Váš zisk. Investori, ktorí používajú stratégiu špekulácie na rast ceny sa v "burzovej terminológií" nazývajú býci, alebo anglicky bulls.

  • Špekulácia na pokles ceny - SHORT pozícia

Stratégia špekulácie na pokles ceny funguje presne naopak ako stratégia špekulácie na rast ceny. Základným predpokladom je očakávanie poklesu ceny finančného nástroja. Cieľom je teda najprv niečo (akcie, forex, komodity) draho predať a potom, neskôr, keď cena poklesne nakúpime. Funguje to tak, že finančný nástroj si požičiame, predáme a potom, keď ho kúpime za nižšiu cenu ho vrátime. Váš zisk predstavuje rozdiel medzi predajnou cenou a nákupnou cenou. Investori, ktorí používajú stratégiu špekulácie na pokles ceny sa v "burzovej terminológií" nazývajú medvede, alebo anglicky bears.