Tajemství profitních formací Ross Hook

Autor knihy: 
Joe Ross

Ide o jeden z najväčších knižných bestsellerov pre tradery a tiež jednu z najlepších kníh Joe Rosse. Kapitolu za kapitolou a príklad za príkladom sa budete dozvedať, ako úspešne obchodovať vrcholy Ross hook s použitím jednoduchých technických štúdií, ktoré možno nájsť vo väčšine obchodných softvérov. Potom uvidíte, ako formácie obchoduje sám Joe s použitím techniky čítania grafov bez pomoci akýchkoľvek indikátorov alebo technickej analýzy.

Táto kniha je prekladom knihy Joe Rosse - Trading the Ross Hook a je určená pre všetkých obchodníkov, ktoré zaujíma, ako úspešne obchodovať diskrečnú formácie od veterána svetových trhov - Joe Rosse. Nadväzuje priamo na jednu z jeho najžiadanejších kníh Joe Ross - Day Trading.

Jej česká verzia sa stala medzi tradery "trhákom", preto sme tiež zaistili preklad Trading the Ross Hook.

Koncepty prezentované v knihe Trading the Ross Hook sú aplikovateľné na akýkoľvek trh, teda od akciu až po forex a môžu byť použité pre daytrading, swing trading aj pozičné obchodovanie. Joe tu dopodrobna opisuje všetky svoje známe formácie, ako, kedy a prečo sa obchodovať pri rôzne sa vyvíjajúcich trhových cenách.

Dokonale je tu vysvetlená Ross Hook a krok za krokom uvidíte, ako vzniká a čo ho vytvára. Keďže týchto formácií však vzniká na grafoch pomerne veľa, je dôležité naučiť sa rozpoznávať a vyberať len tie pravé, ktoré majú pomer zisku najväčší a práve to je v knihe detailne popísané, vrátane správnych filtrov pre každú situáciu.

V knihe sú samozrejme popísané všetky obchody od začiatku do konca, vrátane riadenia peňazí a ochrany kapitálu v prípade negatívneho pohybu po vstupe. Je tu spomenutá dôležitosť psychológie a správny prístup každého obchodníka v obchodovaní diskrečných formácií podľa Joe Rosse.

Úspech tejto svetovo populárnej knihy je flexibilita uvedených formácií pre každý trh a kapitolu za kapitolou a príklad za príkladom sa budete dozvedať, ako študenti Joe Rosse úspešne obchodujú vrcholy Ross hook s použitím jednoduchých technických štúdií. Tieto technické štúdie a indikátory potom možno nájsť vo väčšine obchodných softvérov alebo dokonca aj na voľne dostupných grafoch z webových stránok poskytujúcich technické grafy.

V knihe sa dozviete, ako formácie obchoduje sám Joe s použitím techniky čítania grafov bez pomoci akýchkoľvek indikátorov alebo technickej analýzy. Tento viac ako 300 stranový manuál obsahuje 24 kapitol a je výdatne ilustrovaný viac ako 200 grafickými príklady. Kniha sa stala klasikou predovšetkým v oblasti komoditného obchodovania, však ako už bolo spomenuté, možno ju použiť na všetky trhy.

OBSAH

Predslov
Poďakovanie
Úvod
Predslov autora
Kapitola 1

Cesta
Znie to takmer neuveriteľne?
Rozhodujúci faktor tradingu
Prečo obchodujete na finančných trhoch?
Princíp ozajstného bohatstva
Management
Dostatok kapitálu
Počet kontraktov
Ceny
Objednávky
Filozofia
Zhrnutie

Kapitola 2

Ako to začalo
1-2-3 highs a lows
1-2-3 lows
Význam formace1-2-3 low
Význam formácie 1-2-3 high
1-2-3 highs
Objevuji Ross hook
Vývoj

Kapitola 3

Identifikácia vrchole Ross Hook
Definícia Ross hook

Kapitola 4

Identifikácia trendu
Pravidlá
Dôležitý koncept

Kapitola 5

Identifikácia congestion

Kapitola 6

Obrat trendu

Kapitola 7

Koncepčný procesy
Predoklad Ross hook
Predoklad korekcia
predvídanie dĺžky korekcia
Predoklad znova rozbehnutiu trendu
Predoklad v tradingu

Kapitola 8

Traders Trick
Tradingová cyklus

Kapitola 9

Pokračovanie našej analýzy
Ross hook a formácie 1-2-3

Kapitola 10

Stopy
Kam umiestňovať stop objednávky?
Mechanické systémy
Potreba automatizácia
Umiestňovanie ochranných stop
Využitie prirodzených support a resistance
Výhody a nevýhody prirodzených stop
Stopy na základe volatility
Metóda volatilných stop

Kapitola 11

Umiestňovania cieľových stop
Stop na pokrytie nákladov
Stop pre dosiahnutie menšieho zisku
Stop pre dosiahnutie maximálneho zisku
Trailing stopy
Ďalšie úvahy
Ziskový cieľ dosiahnutie určitého počtu bodov
Využitie Fibonacciho expanzia na určenie ziskového cieľa
Umiestňovanie stop na ochranu zisku

Kapitola 12

Filtrovanie vrcholov Ross Hook
Potvrdzovacie filtre
Výpočet zajtrajšie typické ceny v congestion
Výpočet zajtrajšie typické ceny v trende
Zajtrajšie typická cena v uptrendu
Zajtrajšie typická cena v downtrendu
Pravidlá používania CCI

Kapitola 13

Filtrovanie pomocou Stochastics
Metóda Stochastics

Kapitola 14

Filtrovanie pomocou obálok
Variácia Keltnerová kanála
Pásma kĺzavého priemeru

Kapitola 15

Parádní trik

Kapitola 16

Bollinger Bands na filtrovanie Ross hook

Kapitola 17

Jednoduché Ross hook

Kapitola 18

Špeciality jednoduchých Ross hook

Kapitola 19

Money, trade a risk management pri jednoduchých Ross hook
Trade management
Risk management
Money management pre jednoduché Ross hook

Kapitola 20

Tenhle Ross hook neobchodujte
Keď trh náhle začne byť príliš volatililní
Keď Ross hook začnú vznikať príliš často po sebe
Keď "vyschne" objem obchodov
Keď sú Ross hook príliš ďaleko od seba
Príliš dlhá doba na prerazeniu Ross hook

Kapitola 21

Ďalšie filter

Kapitola 22

Svet patrí múdrym

Kapitola 23

Očakávania Ross hook

Kapitola 24

Zhrnutie
Dodatok A
Dodatok B
Zákon grafov
Formácie 1-2-3 highs a lows
Ledges ( "Rímsy")
Trading ranges
Ross hook
Obchodovanie v congestion
Body, ktoré treba objasniť pre formácii 1-2-3
Body, ktoré treba objasniť pre formáciu Ross hook
Slovníček pojmov

Knihu si môžte zakúpiť za zvýhodnenú cenu v internetovom kníhkupectve polica.sk.