Rýchle správy

V spolupráci s portálom RanSquawk prinášame to najdôležitejšie čo sa deje na finančných trhoch. Rýchla, presná a jasná informácia je to najcennejšie čo trader môže mať.

Trhy otvorili s prepadom (gap) o veľkosti jednej figúry (1000 bodov) na menovom páre EUR - USD.

Stránky