Upozornenie na riziká

Informačný portál www.forex-trading.sk (ďalej len "Forex-trading.sk") nepreberá zodpovednosť za správnosť údajov a informácií uvedených na webovej stránke a ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii tu uvedenej. Informácie tu uverejňované neposkytujú priame ani nepriame odporúčania na vykonanie obchodu s finančnými nástrojmi a musia byť považované za výlučne náš súkromný pohľad na situáciu na trhu.

Nasledovanie alebo využitie informácií uvádzaných v akomkoľvek obsahu uverejňovanom na Forex-trading.sk môže viesť k finančným stratám. Akýkoľvek návštevník Forex-trading.sk nie je oprávnený k nasledovaniu a využitiu informácií a záverov uvádzaných v akomkoľvek obsahu na stránke pri obchodovaní na svoj účet alebo účet iných osôb alebo pre účely svojho alebo cudzieho finančného prospechu.

Obchodovanie na finančných trhoch, a to najmä s derivátmi (produkty CFD), je vysoko rizikové a môže viesť k stratám. Obchodovanie s pákovým efektom zvyšuje riziko takéhoto obchodovania. Forex-trading.sk nie je registrovaný finančný poradca, broker, finančný sprostredkovateľ ani obchodník s cennými papiermi. 

Sekcia naše obchody

Obchody zverejnené v tejto sekcii nepredstavujú garanciu, že také obchody budú ziskové alebo bude prostredníctvom nich možné limitovať potenciálne straty. Obchody tu zverejnené nepredstavujú odporúčanie alebo presviedčanie k vykonaniu alebo uzatvoreniu obchodu s finančnými nástrojmi. Forex-trading.sk nepreberá zodpovednosť za žiadne straty spôsobené využitím alebo nasledovaním týchto obchodov.